ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนคลองลำเจียก (หวังทองบำรุง) ที่เรียนดี ประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์
30 มิ.ย. 64 คุณพรรณี ขนอม ผู้ปกครองนักเรียน ดญ.นพรัตน นักเรียนชั้นป.4 มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนคลองลำเจียก (หวังทองบำรุง) ที่เรียนดี ประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องจากผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 20 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท โดยมีนางสายฝน ทองถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเพลินตา อรุณพูลทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะครู เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้โรงเรียนคลองลำเจียก (หวังทองบำรุง) ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้วตามคำตัดสินของคณะกรรมการ และจะทำการส่งมอบทุนตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่สนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเป็นลำดับถัดไป และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2564,17:10   อ่าน 3572 ครั้ง